Šiesty ročník Literárnej súťaže o cenu Márie Maľcovskej vyhrala Ľudmila Šandalová zo Svidníka (Interwiew)

12. децембра 2019 ся одбыло завершіня Літературного конкурзу Марії Мальцовской, котрого шестый рочник зорґанізовав Сполок русиньскый писателїв Словеньска. До конкурзу ся пригласило девять авторів. Перше місто здобыла Людміла Шандалова із Свідника. Вітязцї конкурзу сьме дали пару вопросів, на котры нам охотно одповіла.

Людко (кедь Вас так можу ословлёвати), творите поезію про дїти, сьте таксамо авторков драматічных гер про дїти, але пишете ай про дорослых – прозу, інтімну поезію, набоженьску поезію. В контекстї сучасной русиньской літературы сьте оріґіналнов женьсков нкурту авторков налем што до віковой катеґорії, про котру пишете, але ай односно умелецькых жанрів. Де суть зачаткы Вашой творчости і што Вас ку нїй іншпіровало?

Л. Ш.: Думам, же даґде на самім зачатку была любов ку книжкам. Од дїтинства, одколи єм ся научіла чітати і записала єм ся по першыраз до окресной книжніцї, книжка ся стала неоддїлнов дружков у моїм жывотї. Рада, а даколи по цїлых днёх, єм чітала, понуряла ся до книжных текстів, што было про мене барз інтересне і маґнетічне. Кедь ся теперь позерам назад, споминам сі, же мі было дома вычітано, же не давам позор на то, што ся бісїдує а требало мі ай двараз опаковати вопрос. Просто я єм была дїтя, котре лїтало у снох і фантазії. Пізнїше, на основній школї єм любила словеньскый язык і літературу а главнї слоговы роботы. На середнїй школї пришли першы пробы писати поезію, пару моїх стишків было публікованых у школьскім часописї а была єм на короткый час і членков редакчной рады школьского часопису. Книжок і чітаня єм ся не здала ани в далшых рокох, але аж як мої дїти одросли, одразу ся мі зажадало, деська з підсвідомости выплавало, же бы-м рада дашто написала про свою радость. Написала єм стишок Карпаты, Карпаты, якый сьме потім згудобнили а выдали на ЦД на підпору Русинів при Зрахoваню жытелїв, домів і квартелїв у р. 2011. Тото спробованя писати ня наштартовало, а протоже єм не знала з чім зачати, пустила єм ся до простых віршиків про дїти.

Єден псіхолоґ повів, же приповідкы про дїти не суть лем на успаваня дїтей, але передовшыткым на пробуджіня дорослых – родічів, котры дїтём чітають перед спанём. В русиньксім контекстї, думам же то платить дуплом. Не іде лем о пробуджіня родічів, жебы ся зачали у бівшій мірї веновати своїм дїтём, але ай о пробуджіня в змыслї пестованя материньского языка у свого потомства. Вашы віршикы про найменшых, але ай театралны гры суть того найлїпшым доказом. Видить ся Вам, же в окресї Свідник, де жыєте і творите ся дякуючі Вашій творчости народно пробудили дїти ай родічі?

Л. Ш.: Є правдов, же в істім моментї єм ся пробудила і я. Кедь в р. 2010 єм ся дістала до оточіня людей, котры ся заоберали русиньскым вопросом, сама єм была поставлена перед ділему, прошто і де чоловік смерує а што є в жывотї про нёго найважнїше про ёго спокій. Себеідентіфікація є катеґорія, по котрiй бажить каждый чоловік свідомо ці підсвідомо. Каждый патрить до своёй узшой і шыршой родины, до сполоченства, народа і штату. Якы тяжкы слова мусив выповісти Енді Варгол, кедь ся го опросили на ёго походжіня : „Я єм знивыдкы.“ Не знати свою дїдовизну, свою маму, свій язык, свій родный дім, значіть быти худобным а в далшім жывотї ослабленым. По баршановій револуції ся одкрыли новы можности і про народностны меншыны, таксамо і про Русинів. У Свіднику, можу повісти, же і я была єднов з актівісток, котры ініціовали Русиньскый фестівал, в рамках нёго і роботу коло дїтьского театру. Од першого рочника Русиньского фестівалу сьме запоїли дїти до русиньскых акцій. Каждій рік є одограный дїтьский театр, в публіку у Културнім домі сидять дїточкы вшыткых основных школ а нихто не мать проблем порозуміти русиньскому языку. Заложыли сьме обчаньске здружіня Тота аґентура, почали сполупрацу з Основнов умелецьков школов, ословили сьме вшыткых директорів основных і матерьскых школ, жебы ся анґажовали при акціях з русиньсков темов. Ани барз не требало, хвалабогу, маме у Свіднику учітелькы, якы ся надхли про роботу з дїтми а рады предкладають дїтём русиньскы книжкы, стишкы (і мої), співанкы, бісїдують з нима, учать азбуку, рихтують їх на Духновічів Пряшів, просто так то чують. А так то мать быти. Выслїдком вшыткой намагы многых людей і орґанізацій є, што нас барз тїшить, же конечнї сьме ся дочекали першой класы з навчалным языком русиньскым на Споєнїй школї у Свіднику. Ластівка прилетїла, надїяме ся, же прийдуть і остатнї. Родічі ся радують зо своїма дїтми а пристали на то, жебы їх записати до русиньской школы а мы ся радуєме тыж.

Писати про малочісленну ґрупу конзументів літературы може быти на єднім боцї позітівне – одношіня автора і приїмателя літературы суть близшы, на другім боцї має свої ліміты, бо округ чітателїв Вашых творів не є великый. Як ся чуєте Вы сама в позіції авторкы літературы мінорітного народа? В чім суть мінусы, а в чім Вашы бенефіты?

Л. Ш.: Нїґда єм ся на заоберала вопросом, же пишу про писаня або жебы єм ся залюбила великому чіслу чітателїв. Кебы єм хотїла такый забер, мі бы не быв проблем писати і в словацькім языку, што бы про  мене значіло мати к діспозіції векшу засобу слов, кедь возьму до увагы, же єм чітала у своїм жывотї переважно по словеньскы. Але то бы мі не робило таку радость і таке успокоїня моїх снів як писаня по русиньскы. З єдного боку є то про мене велика вызва, а з другого боку мам перед очами, кедь пишу, русиньску дїтину. Я ю віджу во своїй фантазії, як стишок чітать, як стоїть даґде на подію, як декламує, як ся з приповідкы тїшить. Велё у стишкох оправую, а нїґда не мам стишок написаный на першыраз. Фурт ся намагам дістати до думаня нейменшых, ці тому розумлять, ці є то про них легке, забавне, достаточно рiтмічне. Даколи ня нападе смішный рим а втогды єм дома. Даколи ня нападе уж забыте стародавне русиньске словічко а я мам тужбу го до стишку навсе, на память закомпоновати. Є то про мене гра і радость. Найменша позітівна одозва холем єдной дїтинкы значіть про мене, же то не было даремне. Не рахую ани мінусы ани бенефіты. Як приклад спомяну, кедь єм недавно была на бісїдї з дїточками в єдній свідницькій школї а наостаток пришла за мнов дївочка і подаровала мі зо свого сведрика єдну флітру-перлічку як подякованя. Што можу хотїти веце? Мам ю одложену.

За одповідї подяковала:

К. Копорова,

Фото: З. Цітрякова.

Вiтязём Літературного конкурзу Марії Мальцовской 2019 ся стала Людміла Шандалова

     У четверь 12-го децембра 2019-го року ся в Пряшові завершив 6. рочник Літераутного конкурзу Марії Мальцовской за найлїпшы літературны творы, в рамках ёго выгодночіня была і презентація оцїненых творів.

       Літературный конкурз Марії Мальцовской быв выголошеный Сполком русиньскых писателїв Словеньска в сполупрацї з Академіёв русиньской културы в Словацькій републіцї і Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові. До літературного конкурзу ся тот рік запоїло девять авторів з прозовыма і поетічныма творами, котры дотеперь не были публікованы. Одборна порота, котра творы оцїнёвала і презентовала, была в зложіню Міхал Павліч, Кветослава Копорова і Аліца Вєтошевова. Вынятковость шестого рочника конкурзу была главнї в тім, же до конкурзу ся запоїли дві новы авторкы – Вєра Горїшня і Марія Шмайдова, перша з поетічныма творами, друга з прозов.

Злїва доправа: Міхал Павліч (порота), Людміла Шандалова, Кветослава Копорова (порота), Марія Шмайдова, Аліца Вєтошевов (порота).

     А праві третє місце здобыла писателька Марія Шмайдова, котра ся презентовала з куртыма прозовыма творами про дїтьского чітателя. Шмайдовой тексты мож описати як на себе надвязуючій ціклус куртой прозы, авторской приповідкы, в котрых розповідать о подїях зо жывота родинкы. Шмайдова ся замірявать на персоны малых дїтей, на Тімонка і на Біянку. Порота оцїнїла інтересный авторкін штіл і забавны гравы описы. В рамках своїх текстів Шмайдова повказала, же є способна вытворіти мале міле розпоіданя, котре мать потенціял заінтересовати дїтьского чітателя.

     Друге місце здобыв Юрко Харитун, скушеный русиньскый поет, котрый в тім рочнику як і по мінулы рокы своїма віршами пітверджів, же го можеме поважовати за поета тїлом і душов. Харитун ся презентовав віршами куртого розсягу, котрый подобнї ако векшыну поетовой творчости мож прирядити к рефлексівній, любовній і к інтімній ліріцї. Много віршів є вызнанём емоцій поета, адресатом котрых є природа авторовго походжіня, ёго одношіня к творіню і писаню віршів, любов к женї і чоловіку в общім зміслї. Харитуна мож означіти за романтіка, котрый і через неґатівны скушености все знать найти на світї много красного.

     Вітязом конкурзу ся стала Людміла Шандалова, котра за пару років писаня русиньской літературы указала, же знать флексібілнї писати поезію, прозу а драму на высокій естетічній уровни, і про дїтьского чітателя і про доспелого. Авторка ся в тім рочнику презентовала із природнов, рефлексівнов а інтімнов ліріков. Шандалова ся концентрує на жыву і нежыву природу Карпат, котра є описана з помочов ємных метафор. Шандалова має звладнуту нелем обсягову, але і формалну сторінку стішків, авторка експеріментує і з менше штандардныма формами, як є вольный вірш, різны тіпы рімів а под. Єй поезія є все рітмічна і мелодічна, не находяють ся ту жадны недокінчены полотовары, але фіналны верзії.

За цїлу одборну пороту авторам дякуєме і ґратулуєме!

Міхал Павліч

Одбыв ся 54-ый семінар карпаторусиністікы

6. новембра 2019 ся одбыв далшый із серії семінарів карпаторусиністікы. Зачаток орґанізації семінарів карпаторусиністікы під назвов STUDIUM CARPATHO-RUTHENORUM/Штудії з карпаторусиністікы (орґанізатором є Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові) ся датує на фебруар року 2009 (а концём того рока вышов ай першый зборник штудій із даного року), также в тім роцї ся завершує ёго уже 11-тый рочник. Кедь в юбілейнім – 2018-тім роцї домінуючов темов была історія Русинів, того року аж три семінары суть присвячены русиньскій літературї на Словакії. Як перша з темов русиньской літературы в данім роцї выступила проф. ПгДр. Марта Соучкова, ПгД. з Інштітуту словакістікы і медіалных штудій Філозофічной факулты Пряшівской універзіты у Пряшові з темов: К поетіцї творчости Мароша Крайняка. Аналізованый автор – Марош Крайняк текст вшыткых ёго дотеперь выданых творів (Carpathia, 2011; Entropia, 2012; Informácia, 2013; Pogodowitz, 2016) засадив до русиньского контексту – автохтонной теріторії Русинів – северовыходной Словакії, а таксамо приляглых гранічных областей з Польском і Українов, хоць язык на писаня собі автор выбрав словацькый. Наперек тому, або може якраз зато, ёго дотепрь выданы книжкы ся тїшать популарности меджі чітателями, здобыв доконця ай престіжене оцїнїня Anasoft litera 2012 за свій дебут – Carpathia, a наслїдно за другу поблікацію Entropia – знову здобыв оцїнїня Anasoft litera 2013.

Выступаючім на новембровім семінарї быв Мґр. Міхал Павліч, ПгД. з Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові. Тема семінара: Віршы Даньєлы Капралёвой з погляду екокрітікы была істым способом іноватівным приступом нелем к інтерпретації поезії Даньєлы Капралёвой, але ай к русиньскій поезії в общім, бо з такого угла погляду к поезії русиньскых авторів іщі нихто не приступав, хоць тема природы як жывотодарной силы чоловіка, котру треба хранити про наступны поколїня є близка наприклад ай Юркови Харитунови, ці Осифови Кудзеёви, або женьскій авторцї Кветї Мороховічовій-Цвик.  Як сам автор темы конштатовав, поезію Капралёвой мож інтерепретовати з розлічных углів погляду, а назва ёго темы нияк раз не сіґналізує, жебы носнов темов поезії авторкы дебуту Серна в нераю была лем еколоґія.

Хоць на семінару ся зышло лем пару любителїв русиньской поезії, доволиме сі конштатовати, же праві таке коморнїше зложіня дало простор запоїти ся до діскусії каждому з притомных. Мілым несподїванём была ай притомность самой авторкы, котра, ай наперек робочім повинностям і значній оддалености од Пряшова пришла на семінар і рада одповідала на поставлены вопросы.

Даньєла Капралёва є унікатным зъявом в русиньскій поезії сучасного періоду, єй приступ (нелем як майстеркы умелецького слова, але ай як чоловіка з вытварным наданём і умелецькым чутём вообще) є оріґіналный нелем темами, котрыма ся пригварять чітателёви, але таксамо штілом писаня. Інтересне у Капралёвой є ай то, же є білінґвістков (ай у поезії). Книжка Серна в нераю є споловины  писана по русиньскы, споловины по словацькы, але єй словацькы віршы, то не суть переклады (або перебаснїня) із русиньского вірша, як то можеме збачіти у дакотры русиньскых авторів (напр.: Ксеняка). Ай в тім є Капралёва оріґінална. Пише без проблемів по русиньскы, ай по словацькы. Хтознать, може єй поезія в словацькім языку іншпірує літературных крітіків словацькой поезії…. Будеме чекати на їх реакції, може ай на вебовій сторінцї Сполку русиньскых писателїв.

Укажка з творчости Даньєлы Капралёвой

Но а третїм із серії на тему русиньской літературы в тім роцї буде семінар на тему: Незнамы міста у біоґрафії Анатолія Кралицького і ёго народно-языковы орьєнтації

(Скушености зоставителїв выбратых творів літератора.), котрый ся одбуде 4. 12. 2019. З темов выступить Мґр. Валерій Падяк, к. н. з Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові. Вшыткы любителї русиньской літературы, передовшыткым етноґрафічных творів суть сердечно позваны.

Кветослава КОПОРОВА,

авторка статї і орґанізаторка семінара,

фото: Міхалы Голубковой і авторкы статї.

Прот. Мґр. Петро Савчак, ПгД.: Александер Павловіч – Боёвник за духовну ідентіту Карпатьскых Русинів200 років од народжіня „маковiцького соловея‟.)

АЛЕКСАНДЕР ПАВЛОВІЧ – БОЁВНИК ЗА ДУХОВНУ ІДЕНТІТУ КАРПАТЬСКЫХ РУСИНІВ

(200 років од народжіня „маковiцького соловея‟.)

Петро САВЧАК

 

Кедь хочеш скуточні прильнути к народу (=своїм людем), можеш то зробити лем через Боґа, котрый є Творцём і Ґосподарём народа. Кедь не войдеш через тоту брану, потім будеш перескаковати ограду і прийдеш к народу як вовк, а не як пастырь – подля слова Хрістового. Бо народ Божый є Божов нивов, Божым властництвом. Народ то знать, тым познанём і жыє а через тото познаня і оцїнює приятеля і неприятеля,‟[1] – тото суть слова великого сербского народовця і вызначноґо хрістіаньского святого – св. Николая Веліміровіча – єпіскопа жічского, котры подля мого нагляду в повности выстигують і нашого народного будителя Александра Павловіча. Кедь ся будеме снажити посилнёвати і скрашлёвати лем „народне тїло‟, кедь лем тото будеме одївати до красного кроя нашых старых традіцій, кедь лем оно буде оздоблене вшыткым тым красным, што наша народна прошлость мала і кедь лем оно буде смотрити к будучім вызвам, без того, жебы сьме ожывлёвали, пробуджали і старали ся ай о душу народа, може ся стати, же будеме лем при красній, выздобленій макетї. Но кедь ожывиме, повзбудиме і зміцниме душу народа, жебы душа мала дяку жыти, потім легко за собов потягне і народне тїло. Найкрасшый Русин не є тот, котрый стоїть во вітрінї музея, але тот, котрый дыхать, думать і жыє „покойный і богабойный во своїх Карпатах.‟[2] А што было, є і буде душов каждого народа, а передушыткым нас Славян? Є то наша віра, котра Славян а главнї нас – Карпаторусинів формовала; наш візантійско-славяньскый обряд, котрый тоту віру выядрёвав; старе славяньске писмо і язык, котрым ся тота віра звістовала і записовала; календарь в котрім была надчасова віра споєна з нашым поземскым часом; іконоґрафія; архітектура і много, много далшого, што ся в нашых краях „под горами, под лісами‟ заховало од час богабойных князїв Растїслава, Владїміра, Лаборця, Корятовіча і другых, аж до нашых часів. А праві тото вшытко плекала і охранёвала  Церьков, котра была заєдно наднародна і народна, котра учіла любити всяке племя і язык, але при тым была „наша‟ де:

Бородаты попы нашы

По русски дыхают,

знают русскы Отченаши

свой народ кохают.[3]

Тота Церков на роздїл „од той на Западї‟ свої дїти охранёвала, выховлёвала, кормила ай проливала за них свою кров. Не было в нїй міста про інквізіцію ани одпущаня грїхів за пінязї, не было ту клеру, котрый бы ся заобышов без Божого народа, не было ту ани насилности над слободным рїшінём священиків ці ся женити або нї, не было ділемы, ці давати святе Причащеніє під „обоїм‟ способом, так як то встановив Хрістос, або го огранічіти лем про елітну ґрупу посвященых. Праві наспак, і тот найбіднїшый ту нашов своє богатство, найгрішнїшый своє одпущіня без пінязей, найпростїшый найвекшу ученость а найбогатшый скромну простоту. Про нас – Русинів была Церьков іщі овелё веце. Ай кедь як народ сьме не мали свій штат, ані своїх пановників, Церьков ту зогравала свою незаступну роль. Зато Карпаторусины зо своёв Церьковлёв так зросли, же єдно од другого не мож было оддїлити. Народный жывот, жывот каждого села і міста, але і жывот каждого Русина ся рядив церьковным календарём, народный язык быв во великій мірї овпливненый языком церьковным, а церьковне усвідомлїня было спяте з усвідомлїнём і совістёв своїх вірникіх. Зато каждый, хто хотїв нарушити, або собі підманити ідентіту людей під Карпатами, ці управити, або здеформовати ю на „свій‟ образ, в першім рядї сягав, нарушовав, деформовав і подманёвав собі ідентіту ёго Церькви, котра была все – в часах добрых ай злых зо своїм народом. Знали то не лем нашы неприятелї, але і нашы народовцї, прото за тоту духовну ідентіту нашого народа твердо боёвали. А праві єдным з такых боёвників быв ай отець Александер Павловіч, котрый як ученый і світа скушеный чоловік барз добрї знав выходну і западну духовну ідентіту, а може ай зато ся так одгодланї, одважнї і за цїну властных жертв поставив на охрану той першой.

Кедь ся позорнї зачітаме до ёго жывотопису і до ёго творів, такой збачіме, як ся ставляв протів чуджім елментам в духовнім і церьковнім жывотї Славян. Обясню то на прикладї богослужеб, котры ся в западній церькви зачали допроваджати музичныма інштрументами. Выходный візантійско-славяньскый обряд тото нїґда не прияв. На каждій святій Літуґїі священик – в нашім припадї ай Александер Павловіч в єй централній части высловлёвав слова: „Твоя от Твойіх, Тебі пріносяще…‟[4] просто повіджено то значіть, же на Службі Божій Богу приносиме то, чім нас Він сам обдаровав, в першім рядї хлїбом і вином, котре Він зародив; через воду, воск і квіты, котры суть тыж ёго вытвором; аж по жывый людьскый голос, котрый э таксамо Ёго даром чоловіку. Выходна Церьков ся так снажила выядрёвати вдячность за тоты дары а выгнути ся при службі Жывому Богу вшыткому умелому. Найкрасшым і найвзацнїшым інштрументом про нашого Господа є самотный людьскый голос, котрый выядрює тото взнешене, чім є наповнене сердце чоловіка, што є істым способом таксамо выядрене во выходній Літурґїі словами – „Єдинымі усты і єдиным сердцем…[5] славіти і воспівати…‟ Павловіч тото як священик барз добрї знав, зато на єднім боцї крітізовав обычай римской церькви, котру єзуїты протискали і меджі Славян, а на другім боцї выздвиговав стародавну традіцїю Церькви на Выходї. Єднозначнї то описовав і во своїх творах, де ся можеме дочітати же:

„Русь козацка свою Церков

Свой язык любила,

Мертвыма звуками Рима

Польша костел наполнила.

Русь искони молилася

Народа звуками,

Польскый костел Рим одарил

Трубами, бубнами.

В нашей церкви мы нашими

Людми управлялись

А до польскоґо костела

Єзуиты вкрались.

При єзуїтох іщі кус зістанеме. Павловіч в них відїв небезпеченство не лем про свою „Русску церков‟ але і прічіну нещястя Поляків, а таксамо неприятельства меджі славяньскыма народами. А правом! Їх реакчна „римска політіка‟ і страшне гесло –„účel svätí prostriedky“ – суть в історії добрї знамы. Зато і „маковіцкый соловей‟ во своїх творах з  терьпкостёв конштатує:

Єзуитскими мечтами

Польшу Рим питает

А два братнии народы

Мечта розрывает.

Або:

Вот ожесточили Польшу

Отцы єзуиты,

Ты мотыли осквернили

Польской жизни цвиты

Овелё лїпшый погляд не мав ани на підписаня самотной церьковной унії з Римом. Хоць і сам быв членом ґреко-католицького духовенства, в часописї „Слово‟ в року 1862 конштатує, же „угро-русскый люд, коли прінял унію, стратил свою народну слободу, упал до ярма католицізму.‟[6] Ай при публічній оцїнцї своїх церьковных представителїв быв крітічный. В тым істім часописї Слово в року 1871 называть єпископа-мадярона Стефана Панковіча „отвореным непріятельом нашой народности.‟[7] Так істо неґатівный погляд мав к замірам Николая Товта, з котрым ся дістав аж до отвореного конфлікту. Было то через наоко неважну прічіну, конкретно за нарядіня про священство, жебы собі оголили бороды. Тот замір котрый собі клав за цїль веце приближыти містне священство к латиньскому клеру і одлишыти го и по вонкашнїй сторонї од руськых батюшків і другых выходных „схізматикив‟, быв уж выголошеный в часах єпископа Тарковіча. Но тот і так носив бороду, а ані по повторїню того наряджіня в роцї 1862 єпископ Іосиф Ґаґанець ёго выконаня не вымагав.

Но цалком інша ситуація настала почас єпискупской службы Николая Товта. Выядрїнём народа на тот латінізуючій приказ были жартовны стишкы: „а то трудно, а то чудно: полюбити попа – хлопа без бороды.‟ На такый патріотічный настрій духовенство реаґовало овелё серьёзнїше і з помочов Адолфа Добряньского адресовали – „Ответ уґро-русского духовенства Пряшевской епархии своему епископу‟, під котрый ся підписали бородаты і безбородаты священици, а на першім місцї быв підпис Александра Павловіча. Ай кедь сам бороду не носив (мусив ю оголити при наступі на Теолоґічну академію в Тырнаві, хоць до того часу ю гордо носив), принціпіално ся заставав того стародавного знаку мужности і священства. А быв прото охотный жертвовати і свою функцію благочінного (декана). Добовы свідкове твердять, же ся меджі ним і єпископом, котрый Павловіча называв „панславом‟ одограла острїша бісїда, при котрій го єпискуп нутив, жебы собі остриг довгы волосы. Павловіч му одповів, же кедь му в Тырнаві оголили бороду, зохабили му холем довгы волосы, прото они не будуть прекажков в ёго службі; „а кидь ся волосы Єґо Екселенції нелюбят, та най му іх Єґо Екселенція отстриже, бо він сам то незробіт, нашто біскуп лем рукамі замахал.‟[8] Павловіча потім окрем позбавлїня функції довгый час не кликали ани на засїданя консісторії. А быв бы може допав і овелё гірше, кебы єпископ не быв обознамленый, же за нім „цалый Свіднік стоїт.‟[9] В  стишках Павловіча ся ай на тот вопрос заховав ясный погляд:

У славян в чести бороды,

У них виры много,

Ненавидят чуджи моды,

Держатся старого.

В наших церквах с бородами

Малюваны святы,

Прото между Русинами

Попы бородаты.

Отец Александер ся знав не лем поставити і выткнути, але і похвалити, повзбудити а оцїнити, ці уж то быв церьковный годностарь, або державный чіновник. Свідчать о тім многы ёго поезії, котрыма ся обертав к духовеству і к „просвищеным‟ або і к „товарищу поэту.‟ Усвідомлёвав сі, же праві інтеліґенія є гыбнов силов народного духа, а так ся єй пригваряв ай у своїй поезії. Знамы суть в тім контестї ёго стишкы „К вождям народа‟:

За вашим прикладомъ иде тотъ людъ

А подлы приклады ведутъ го въ блудъ.

Тотъ бидный неукій людъ проситъ васъ:

„Вы мудры панове научте насъ!

Дайте му приклад побожности:

Во вири, надіи милости,

жебы сме статочно; мудро жыли,

Розпустовъ, пиянства ся хранили.

В нíй са обертать і к своїм престолным братам словами повзбуджіня:

Ноже-но до дила отцы священицы

Народныи врачи, вожды, началницы! ;

Провадьте русскую дружиноньку милу

на путь святой правды, Господь дастъ вамъ силу.

В іншій поезії їх і упозорнює і просить:

Вы народа наставницы,

отцы первосвященицы,

русску думу думайте,

за горы непозерайте,

одкуда ненависть к Руси,

православных трапитъ, дуситъ.

Но іщі веце настойчівый є, кедь такзваных просвіщеных а інтеліґенцію упозорнює, жебы їм їх ученость не была на гордость, або не зістала без плодів. При їх чітаню мать чоловік чутя, якбы патрили і нашій ґенерації і тій добі, котра жене многых за тітулами і знанями. Зачінать їх словами: „Негордися брате ученый, безплодною наукою‟ а окрім іншого припоминать вшыткым ученым, жебы не забыли на простых робітных людей, котрых рукы їх жывили:

Непрезирай тебя кормящихъ,

Трудолюбивыхъ людей,

Молящихся,работающих,

Рукою, сердцемъ и душей.

.

Братецъ! Коґда ты просвищался,

Тебя кормили ихъ руки,

Ихъ трудомъ, потомъ ты питался,

Ты не принесъ плодъ науки.

На конець каждого фалошного просвіщеного вызывать:

Не гордись ты лжепросвищеный,

Но прилагай къ дилу руки,

Оплодородняй умъ витренный,

Плодомъ полезной науки!

Про Павловіча была наука обовязком, предпокладом ку роботї на благо народа. Такых, котры так не робили поважовав лем за притяж про свій народ, а ёго речі лем за пусты слова. Одказовав їм то нераз твердо, але правдиво, як напр.:

Не мучте насъ филозофы, неробы,

пустословнымъ духомъ вашей утробы;

вира, любовъ и надежда у насъ честь,

наше знамя – православний русский крестъ.

Но вернийме ся од інтеліґенції назад ку душі народа – ёго Церькви. Тота зродила а охороняла про Славян єден дорогоцїнный поклад, котрый быв записаный в єй святых книгах і іконах – ним было славяньске писмо. Александер Павловіч на то нераз упозорнёвав а призвуковав:

Церков велитъ Русинамъ по русскы спивати,

азбукою Господа Бога прославляти.

Чом? Одповідь є проста так з церьковной, як і з народной стороны. Зачнийме тым другым. Каждый язык і писмо в істім слова змыслї суть выядрїнём даного народа, про котрый, або котрым было зоставлене. Так як мають своє писмо Чіняне (Китайцї), Японцї, Жыдове, або стары Сумеры, так го мають і Славяне. Оно є про них найлїпше, найблизше, найхарактернїше а найвеце одповідать їх народным даностям. Не треба ани припоминати, же праві посередництвом свого писма ся Славяне за час Кіріла і Мефодія зачленили меджі выспілы културны народы. Є лем смутне, же праві впливом історічных скуточностей і реакчных поступів наслїдникив Віхінґа і векшыны западного латиньского клеру, было тото писмо з країв Чех, Моравы і Словеньска насилу вытиснуте. Зато мушу з жалём конштатовати, же Чехы, Мораване, Словаци так як і Поляци, Словінцї і Хорваты уж не мають своє властне писмо, але поужывають, чудже – латиньске, котрому одповідать ёго назва „латинка.‟ Остатнї славяньскы народы, котры собі заховали поводну Кіріло-мефодійску віру і обряд, собі через тоту віру і обряд утримали і своє славяньске писмо, котре є прямым покрачованём того, што меджі Славян святы віро- звістователї принесли. Є аж іронічне, же Словакія, котра мать в штатнім знаку кіріло-мефодьскый двойкрест, пише латиньскым писмом, рахує арабскыма чіслами а притім кірілику, або азбуку поважує за дашто чудже. Праві проти такому змышляню о. Павловіч твердо боёвав і вытыкав таксамо перебераня чуджіх несловяньскых слов. Знамы суть ёго стишкы „Васіль роду изминіл, русскый букварь оскверніл‟ в котрых описує терпкый приклад єдного ученца, котрый забыв свій родный „Отче наш‟ а притім:

Ученым себя считал,

Русскую реч портить стал,

Чужие слова собрал,

Букварь теми забабрал.

Ёму давать одпоручаня:

Знаєшъ ты, Василий брат,

Что русский язык богат:

Не требует чужих слов,

От иноплемеников.

А вшыткым ёму подобным дає выстрагу, жебы ся поучіли з ёго неславного конця:

Отец букварь в руки взял,

Бросил в землю приплювал.

Да, изменника проклял:

-О, Василий, ты пропал!

Подьме ся на тот проблем посмотрити і з духовного аспекту. Написали ся уж о тім цїлы статї, доконця і книгы, но я, жебы єм ся довго не розписовав, уведу бодай лем цітат нового славяньского Златоустого – владыку Николая Велиміровіча, котрый на увод свого слова о кірілицї гварить: „Святе є то, што святы люде вытворили а кірілику вытворили святы братя Кіріл і Мефодій.‟[10] Далше тыж конштатує, же: „хоць даколи вшыткы Славяне поужывали кірілику, Римска церьков, через довгый і кроваваый бой нанутила латинку покатоличтеным славянам, жебы їх веце одлучіла од православных.‟[11] Смутнї додавать, же то, што не зробили ани комуністы в Росії, роблять дакотры панове, доконця ай попи – т.є. пишуть і выдавають книжкы латинков. А одшмарити кірілику (або азбуку) значіть одлучіти ся од ушыткого нашого писомництва і уразити святых славяньскых апостолов Кіріла і Мефодія. Прото, як додавать  – „кедь сме учены, будьме ай розумны.‟[12] Я зо своёй стороны выужыю таксамо можность і хочу попросити началства в нашых містах і селах, няй зроблять вшытко про то, жебы ся „священая азбука‟ з нашых країв не вытратила а няй назвы тых міст і сел будутть на їх зачатку і концю ай в нашім славяньскім писмі. Таксамо прошу вшыткых духовных нашых міст і сел реґіону, жебы ся з нашых церьквей тот язык, в котрім служыв отець Александер Павловіч а писмо, котре так обгаёвав, нїґда не вытратило. Дало бы ся іщі велё писати о Павловічовім бою протів вшеліякым новотам в духовнім жывотї карпатьскых Русинів. Ёго здравый духовный конзерватівізм є выядреный конштатованём:

Бо славянске племя старе,

Мы вси старовирци,

Не змадярчат нас Мадяре,

Не знимчат нас Нимци.

або новорочным желанём:

Старой правди будьме вирны,

И в том новом годи,

Православность задержуйме,

В нашем русском роди.

Но він ся не обмеджовав лем на оборону дачого старобылого, протів новотам. Кедь маме говорити о Павловічови як о духовнім боёвникови, є потребне підкреслити, же быв веце боёвником „за‟ як боёвніком „протів.‟ Барз добрї познав слова псалму: „уклонися од зла и сотвори благо[13] а так подля тых слов ся нелем одвертав од вшыткого, што бы могло шкодити нашій духовній ідентітї, але заєдно робьв вшытко то добре і красне, што тоту ідентіту підпоровало. Як духовный мав на то скуточнї много можностей. Суть знамы многы доїмавы приклады ёго соціалной і духовной службы, котру робив меджі своїма віруючіма. Дакотры описує І. Шлепецькый во своїй статї – „А. І. Павловіч – по трудом и воспомінаніям,‟ де окрем іншого уваджать і епізоду, як му з далекого Руська од незнамого дарцю принесли дарунок – дві іконы і книжку з венованём: „Тоту книгу з уцтов посылам тому священикови, котрый так любить свій народ.‟

Слызы ся тиснуть до очей ай при споминанях пряшівского священика Варфоломея Шашу – котрый сповідав єдного умираючого. Тот ся му на смертелній постели здовірив зо своїм зармутком, же не стиг зготовити труну про свого добродителя. На удивленый вопрос о якій трунї говорить, му дотычный чоловік выбісїдовав, же быв одхованцём Павловіча, котрый го ай послав выучіти ся тесарьскому ремеслу. Кедь уж сам зарабляв, хотїв ай він сам холем даякы грошы веновати своёму священикови за превказану старостливость, поміч і любов; но Павловіч ся од того катеґорічно одказав, а лем жартовнї додав: „Кедь умру, так ты мі труну зробиш.‟ А благодарный одхованець іщі на смертелній постели чувствовав обовязок ку „пан-отцёви свидницькому.‟

Педаґоґічній дїятельности ся не буду веновати, прото, же є то тема на самостатну штудію або і книжку. Но холем єдно мушу підкреслити. Вшытка дїятельность Павловіча была фурт споєна і з духовным жывотом, так як духовный жывот не быв одорваный од особного і родинного жывота о. Павловіча і ёго віруючіх. Выняток не творили ани політічны погляды, але і ту Павловіч знав, де є чому місце. Знав, же церьков є святым містом на молитву, де:

…людїе часто ходятъ

І Богу ся щиро молят,

Там побожно спиваюът,

Богу себе вручаютъ.[14]

О остатнїх темах – народных, културных, політічных і практічных, од котрых ся Церьков не діштанцовала, кедьже скуточнї жыла зо своїм народом, ся бісїдовало аж за дверями церькви в тзв. церьковній огородї. Зато ай сам Павловіч на слова вшеліякых донашачів „же в церькви бунтує людей‟ спокійно одповів, же він  в церькви учіть віруючіх „как Богу угодить‟ а в церьковной огородї „как по человічески жить.‟ Было бы потребне спомянути ай ёго бой проти пиянству, довгам і народностній незнашанливости, але і ёго бої за выхову і освіту дїтей і молодежі, за технічный проґрес, гіґіену, моралны властности і за розвой духовных годнот. Поужывав при тім благе слово, але і тверду реч, фіґлї і выстрагы, упозорнїня і варованя. Дакотры недугы нашого народа выкреслив аж з драстічнов годновірностёв, жебы перед нима вываровав остатнїх. За вшыткы приклады холем тот найзнамішый:

Піячка баба,

Брытша якъ жаба,

Такы як жаберины,

Єй с пыска слины.

Інтересный бы быв погляд на жыдівскый, ці іншы вопросы, на котры в нашій статї не є простор. Но треба конштатовати холем то, же о. Александер Павловіч вшытку свою роботу звязовав з Церьквов і духовным жывотом, так як быв з нима споєный цалый ёго жывот. Уж при высвячіню приобіцяв, же буде такым священиком як ёго отець, котрого ай кедь не міг сам ходити, віруючі приносили самы на руках, жебы быв на Службі Божій. Выповнив і обіцяня мамцї, же буде вірным своёму народу.

За час своёй душпастырьской роботы похрестив 1356 людей, повінчав 279 парів і похоронив 1086 віруючіх (ціфры суть подля зазнамів в матриках, но правдоподобнї будуть в скуточности векшы). При тім вшыткім ся снажив, жебы Русины зістали самы собов і были притім фурт з Богом, котрый є Створителём вшыткых людей і народів. Не любив клерікалне повышенецтво,  а образ доброго духовного і ёго одношіня ку віруючім є тыж барз гардо описаный в ёго творчости. Думам собі, же дакотры ёго стишкы з тов тематіков бы мали быти повинным штудійным матеріалом на богословскых факултах.

А што додати на конець? Може лем то, якый быв „націоналізм‟ або выстижнїше повіджено „родолюбіє‟ отця Александра Павловіча. Ёго народовецьтво:

…было рамом, в котрім є ікона Хрістова,

было домом, в котрім є Хрістос домашнїй,

было школов, в котрій є Хрістос учітелём,

было Церьквов, в котрій є Хрістос первосвящеником,

было боём, в котрім є Хрістос велителём,

было утерпінём, в котрім Хрістос терпить

через невлнных дїтей і бідняків,

было піснёв, котров ся імя Хрістово ославлює,

было радостёв, в котрій ся ангелы і люде радують,

было то тов снїгобілов передманжельсков чістотов

нашых „русскых дівіц‟ а ангельсков вірностёв в манжелстві,

было щастём, кедь є щастный народ, а нещастём, кедь він терпить,

было то ёго присловечне: „Розвівайся пріносі плод, любі Бога і свой народ.‟

 

ЛІТЕРАТУРА

ДУХНОВИЧ, А. (1847) Книжица читалная для начинающих.  Будин Ґрад. стр. 98. Галичанин, книга I., 1863

КАЛИНЯК, Й. (2002) Памятный день Алехандра Павловіча. Пряшів. ISBN 80-88769-38-8.

ЛИТУРГИА ИЖЕ ВЬ СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО. Львов. 1899.

ПАВЛОВИЧ, А. (1955) По трудам и воспоминаниам in Алехандер Павлович. Избранные произведениа. Пряшев.

ПСАЛТИРЬ. Львов. 1901.

ПАВЛОВІЧ, Р. (2010) Ґрекокатолицькый священицькый род Павловічовых із Шарішского Чорного (1693-1900). Пряшів. ISBN 978-80-89441-08-2.

SEJKOVÁ, Z. – KUDLOVÁ, E. (1999) Alexander Pavlovič (1819 – 1900!) Výberová bibliografia. Svidník. ISBN 80-85147-28-9.

Slovo: Ľviv, 1871. No. 13.

ШЛЕПЕЦКИЙ, А. (1982) Олександр Павлович. Братислава.

ВЛАДЫКА НИКОЛАЙ. Српска душа. Нови Сад, стр. 84. ISBN 86-83887-20-0.

ЗУБРИЦКИЙ, Д. (1925) Александер Павлович. Ужгород.

 

[1] ВЛАДЫКА НИКОЛАЙ. Српска душа. Нови Сад. Стр. 84. ISBN 86-83887-20-0.

[2] ДУХНОВИЧ, А., 1847. Книжица читалная для начинающих.  Будин Ґрад, стр. 98.

[3] ДИДИЦКИЙ, 1863. Галичанин, книга I., выпуск ІІІ – ІV. Стр. 38 – 39.

[4] Литургиа иже вь святых отца нашего Иоанна Златоустаго. Львов. 1899, str. 32.

[5] Литургиа иже вь святых отца нашего Иоанна Златоустаго. Львов. 1899, str. 36.

[6] Слово, Львів 1862. Нo. 72

[7] Слово, Львів 1871. Нo. 13.

[8] Павлович, А. (1955) По трудам и воспоминаниам. Іn: Алехандер Павлович. Избранные произведениа. Пряшев, стр. 483.

[9] Павлович, А. (1955) По трудам и воспоминаниам. Іn: Алехандер Павлович. Избранные произведениа. Пряшев, стр. 483.

[10] Не лубите света ни што э у свету. Васкрс 2019, str. 268.

[11] Не лубите света ни лутоэ у свету. Васкрс 2019, str. 268.

[12] Не лубите света ни лутоэ у свету. Васкрс 2019, str. 269.

[13] Псалтирь, Во Львови 1901, str. 40

[14] ДУХНОВИЧ, А. (1847) Книжица читалная для начинающих.  Будин Ґрад. Стр. 42.

27. юна 2019 дожыла ся вызначного юбілея – 55 років членка Сполку русиньскых писателїв Словеньска доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.

27. юна 2019 дожыла ся вызначного юбілея – 55 років членка Сполку русиньскых писателїв Слвеньска доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.

Єдным з основных знаків народных рухів народів без властного штату є вызначна, ба аж домінантна роль културных актівістів. Такы актівісты – з рядів інтеліґенції, суть тіпічным знаком рухів безштатных народів без огляду на то, ці проходили в 19. або в 20. столїтю. Карпатьскы Русины – вєдно з Фрізами, Каталанцями, Кашубами, Лужицькыма Сербами і другыма – суть єдным з многых европскых народів без властного штату. Зато не дивно, же не штат, але якраз народна інтеліґенція од револуції в роцї 1989 і паду комунізму має заслугу на ревіталізації карпатьскых Русинів як самостатного народа.

Таксамо інтересным може быти порівнаня з рухом другых безштатных народів. Карпатьскы Русины суть унікатны в тім, же до процесу їх народного возроджіня было запоєных незвычайно много жен. У бівшости країн, у котрых карпатьскы Русины жыють (Польща, Словакія, Україна, Румунія, докінця і в русиньскій діаспорї в Сербії, Хорватії і США), жены были на ведучіх позіціях і помагали назначовати путь, по якій народный рух ся мав дале розвивати. Єднов з такых выразных особностей сучасной карпаторусиньской народной інтеліґенції є Анна Плїшкова зо Словакії.

Анна Плїшкова ся до ведучой позіції карпатьскых Русинів діставала лем поступно, хоць попозераючі ся до минулости, мож бы было повісти, же така еволуція была природным процесом. Народила ся 27. юна 1964 в малім містї Снина до родины, ґенерації котрой жыли в близкім селї Пыхнї. Якраз в Пыхнях, де жыли переважно карпатьскы Русины, мала Аня выходила першых пять клас основной школы. Далшу освіту здобывала в Снинї, офіціално в своїм роднім містї, яке од Пыхонь є лем шість кілометрів далеко, де денно ходила на другый ступінь основной школы і до середнёй школы – ґімназії. То значіть, же Аня уж од молодости была выховлёвана родічами і шыршов родинов під впливом русиньского языка і русиньской културы.

Тот факт але не значіть, же выростала в дотыку лем з єдиным языком або єднов културов. Наспак, офіціално ся народила в штатї, якый ся звав (аж до року 1993) Чехословакія, а хоць урядным языком в Снинї, де ходила сїм років до школы, быв словацькый, фактічнов lingua francа, т. є. языком дорозуміваня і каждоденной комунікації, жытельства того міста быв переходный западославяньско-выходославяньскый діалект, званый сотацькый. Наконець, і єй формалне школованя было языковым комплексом: навчалным языком в основній і середнїй школї были літературны языкы україньскый і словацькый, а попритім ся выжадовало, жебы школярї ся повинно учіли російскый а іщі далшый чуджій язык (в єй припадї то быв нїмецькый). Такы богаты языковы знаня были тіпічны про переважну часть карпаторусиньскых дїтей, котры выростали в повойновій северовыходній Чехословакії.

Окрем языковой комплексности, про даный реґіон быв призначным і вопрос народной ідентічности. Штат выжадовав, жебы каждый обчан мав у леґітімації записану народность. У тім часї были вшыткы Русины в комуністічній Чехословакії означованы за Українцїв (на совєтьскый способ). Зато і Анна Плїшкова ся стала членков україньской народностной меншыны в Чехословакії. Інтересовали єй языкы, зато не было чудным, кедь на высокій школї – Філозофічній факултї Універзіты Павла Йозефа Шафарика в Пряшові (1982 – 1987) собі выбрала штудовати шпеціалізацію словацькый і україньскый язык і література, і кедь єй першов роботов по скінчіню высокой школы ся стала редакторьска робота (1987 – 1990) в чехословацькій україньскій редакції тыжденника „Нове життя“. Треба припомянути, же переважну часть жытельства бывшой комуністічной Чехословакії не інтересовала їх языкова комплексность ани народна ідентічность, котры были сучастёв їх каждоденного жывота. Їх, в общім, пасівну позіцію к даным вопросам, найлїпше згорнула сама Аня:

– Про рядовых членів того етніка [карпатьскых Русинів], враховано моёй родины в етапі мого жывота звязаній з Пыхнями, вопрос їх народной ідентічности з розлічных прічін нїґда не быв темов дня.  Хоць дїдо, баба, отець, мама передали нам потомкам дїдовизну найхарактерістічнїшу про нашу етнічность – бісїду, но не споминам собі, жебы колись шпеціфіковали, яка то є бісїда. Дома сьме часом, главно од дїда і бабы, чули  о „руській“ бісїдї, о „руськых“ буквах, „руськых“ школах, „руськых“ людёх, „руській“ вірї, но за граніцями нашого села, кедь по скінчіню пятой класы Основной школы в Пыхнях єм до шестой класы стала ходити до недалекой Снины,… од сниньскых школярїв сьме часто на нашу адресу чули, же сьме „Rusnáci“. Тота назва нам… припадала як штось меншецїнне.

Анна Плїшкова дале говорить, же хоць ходила до школ, котры ся офіціално звали україньскыма, або до клас з україньскым языком навчаня, но „нихто нас нїґда не выховлёвав к даякій конкретній народній ідентічности“. Аж в послїднїх рочниках середнёй школы внаслїдку дакотрых індіцій была мотівована, жебы сама собі клала дакотры вопросы: „Чом наш учітель україньского языка і літературы свідомо неґовав середнёшкольскы учебникы привезены з Україны, якы сам охарактерізовав як „надміру тяжкы про нас“, і чом  намісто того нам давав інформації зрозумілым языком, розшырены о „містных“ писателїв і інтелектуалів, о котрых в україньскых учебниках не было ани рядка? Наслїдком того сьме собі мусили класти дакотры вопросы у звязи з народнов ідентічностёв містного жытельства, хоць одповідї на них не приходили. Фактом было, же ани середня школа з навчанём україньского языка у нас штудентів не укрїпила почутя україньской народной ідентічности. Але ани не выкликала нияку аверзію к україньскій народности, яку сьме мали пасівно записану  в леґітімаціях а актівно сьме ї практіковали так, же сьме ходили до україньскых клас основных і середнїх школ, што само о собі уж сіґналізовало нашу окремішность в словацькім (точнїше сотацькім) містьскім контекстї Снины.“

Пасівна – а властно і позітівна – функція україньской народной ідентічности у карпатьскых Русинів на Словакії ся зачала спохыбнёвати по нїжній револуції в роцї 1989 – по падї комуністічного режіму в Чехословакії. Часть містной інтеліґенції не была згодна з дотеперїшнёв сітуаціёв, у якій мож было жыти мултіязычно і узнавати веце народных ідентіт, што было цалком нормалным явом на початках рухів безштатных народів. Другыма словами, погляд, же дахто може быти сучасно Русином і Українцём замінив концепт народных ідентіт, де єдна неґовала (вылучовала) другу: або єсь Русин, або єсь Українець, але не єдно і друге.

З тяжков задачов діференціації ся мусила попасовати і Анна Плїшкова в своїй новинарьскій роботї в редакції тыжденника „Нове життя“, выдаваных „Культурним союзом українських трудящих Чехословаччини“ – културнов орґанізаціёв з еры комунізму, котра по роцї 1989 змінила назву на „Союз Русинів-Українців Чехословаччини“. За дакілько місяцїв зачатком рока 1990 взяла актівну участь в процесї народной діференціації як редакторка одповідна за двойсторінку україньскоязычного „Нового життя“, яка зачала выходити в русиньскім діалектї під назвов „Голос Русинів“. Кедь выдаватель того періодіка („Союз Русинів-Українців Чехословаччини“) ся не стотожнив із замірами редакторів одлишыти карпатьскых Русинів од Українцїв, Анна Плїшкова і єй троє колеґове мусили з редакції одыйти. За нецїлый піврік ся стала членков  колектіву новой редакції, яка зачала выдавати періодіка Народны новинкы і двоймісячник, часопис Русин. Обидва выходили лем в русиньскім языку (тогды некодіфікованім). Анна Плїшкова была заступкынёв шефредактора і редакторков Народных новинок і часопису Русин од їх зроду в роцї 1991 – до року 1998. В тім часї як языкова редакторка редіґовала публікації выдаваны орґанізаціёв Русиньска оброда, котра в тім часї была главнов културно-сполоченьсков  орґанізаціёв Русинів на Словакії.

Практічна новинарьска робота в редакції і выдавательстві примусила А. Плїшкову вступити до конфронтації з новыма вызвами звязаныма з формованём літературной нормы русиньского языка на Словакії. В часї, кедь была новинарьков і редакторков, брала участь у роботї над Орфоґрафічным словником русиньского языка (1994). В роцї 1998, кедь уж як высокошкольска учітелька зачала учіти на нововзникнувшім Оддїлїню русиньского языка і културы Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків Пряшівской універзіты, кодіфікація языка ся стала іщі важнїшов темов. Од того часу єй карьєра была заміряна прімарно на академічну сферу: дале учіла русиньскый язык на універзітї, а вєдно з колеґом і ментором доц. ПгДр. Василём Ябуром, к. н., пізнїше і з ПгДр. Кветославов Копоровов, ПгД., выдала серію учебників русиньского языка про основны, середнї і высокы школы (позерай ниже публікації ч. 21 – 36). Кулмінаціёв єй робот на кодіфікації ся стала ревізія літературного русиньского языка вжываного на Словакії, котра мала зачаток у сполуавторьскім выданю ревідованых правил правопису (2005) і орфоґрафічного словника в роцї 2007 (публікації ч. 26, 27).

Як сьме увели, Анна Плїшкова была тїсно повязана з русиньскым народным  возроджінём на Словакії і брала актівну участь в процесї кодіфікації языка, зато не дивно, же якраз тот факт ся став центром єй научной роботы. У своїй дізертачній роботї під назвов Списовный язык карпатьскых Русинів : проблемы становліня, кодіфікації, акцептації і сфер функціонованя, котру написала і обгаїла в роцї 2006 під веджінём універзітного професора ПгДр. Яна Дорулї, др. н. зо Славістічного інштітуту Словацькой академії наук в Братїславі, аналізовала соціолінґвістічну функцію русиньского языка в розлічных історічных періодах, з бівшым акцентом на період по роцї 1995. Тота робота є унікатна в тім, же є першов дізертачнов роботов, котра нелем є о русиньскім языку, але є в нїм і написана. Академічны публікації Анны Плїшковой дотеперь были заміряны на лінґвістічны проблемы, главно на область словотворїня, і на соціолінґвістічны аспекты русиньского языка (публікації  ч. 1 – 20).

Четвертину столїтя Анна Плїшкова бере актівну участь у кодіфікації русиньского літературного языка на Словакії. За тот час указала велику продуктівность у научно-педаґоґічній сферї, а в роцї 2010 на Універзітї Я. А. Коменьского в Братїславі ся габілітовала на доцента. Од того року є на функції доцента русиньского языка на Пряшівскій універзітї.

Окрем научных тітулів, вызначным фактором успіху  будь-котрого културного і общественного руху є єствованя стабілной інштітуційной базы. Якраз у тім контекстї Анна Плїшкова взяла на себе вырїшалну роль у сферї карпаторусиністікы. В роцї 2008 ся стала директорков Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты. То є перша і зарівно єдина інштітуція універзітной уровни на світї. Під її веджінём інштітут понукать можности бакаларьскых, маґістерьскых і докторьскых штудій русиньского языка і літературы. Під веджінём доценткы Анны Плїшковой  інштітут од року 2009 орґанізує отвореный Научный семінар карпаторусиністікы за участи ученых із Словакії  і споза граніць, од року 2010 орґанізує Studium Carpato-Ruthenorum – Меджінародну лїтню школу русиньского языка і културы, в рамках інштітуту была сформована шпеціалізована Бібліотека карпаторусиністікы, а інштітут сполупрацує на базї підписаных договорів о кооперації з універзітами і їх научныма центрами заміряныма на карпаторусиністіку в іншых країнах, враховано Торонтьской універзіты (Канада). Кінцём рока 2015 Інштітут русиньского языка і културы ся став інтеґралнов частёв новой академічной інштітуції Пряшівской універзіты заміряной на проблематіку (язык, літературу, културу, реалії) трёх найбівшых народностных меншын на Словакії – мадярьской, ромской і русиньской – Центра языків і култур народностных меншин. Ёго базов ся стали до того часу три самостатны інштітуты Пряшівской універзіты: Інштітут русиньского языка і културы, Інштітут ромскых штудій і Інштітут мадярьского языка і културы, якы реалізують учітельскы і неучітельскы проґрамы навчаня заміряны на выхову прімарно учітелїв уведженых мінорітных языків про основны і середнї народностны школы на Словакії, але і перекладателїв і тлумачників. На челї уведженого Центра од року 2017 стоїть якраз Анна Плїшкова, яку в юні 2019 нова презідентка СР Зузана Чапутова собі выбрала (вєдно з Мґр. Петром Медвідём, говорцём Округлого стола Русинів на Словакії) до свого  порадного експертного тіму за русиньску народностну меншыну, што є таксамо вызначным оцїнїнём її дотеперїшнёй роботы у сферї русиньского языка, русиньского народностного школства і карпаторусиністікы.

Анна Плїшкова в тім часї ся дожывать вызначного юбілею – 55 років. Мы вшыткы єй вдячны як чоловікови нїжной душы, котра як така доказала забезпечіти міцну базу про професіоналізацію карпаторусиністікы. Мы пересвідчены, же під її веджінём і в сполупраці з її колеґами Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты  буде дале рости і процвітати.

Проф. Др. Павел Роберт Маґочій,

Торонтьска універзіта.

Др. габ. Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР: Ювілейніст проти «вісляного» тырваня (2/2)

При вказаній еволюциі, розвиваючій, але тіж довершаючій мріі і надіі Ювілята, остає він надале вірний і по мурянчому послідовний в веденых ціле праві жытя своіх діянях і дотримуваных поставах. Такой праві уж 30 років отримуєме журналістычно едиторскій труд жытя Мурянкы, «Бесіду» – лемківскій двомісячник, авторско ведений його головным редактором. Шторічні прикликуваны сут важны історичны і персональны факты завдякы покликаному до жытя Петром і уж 25 років выдаваному «Лемківскому календарьови»/ «Лемківскому Річникови». Не перестал він тіж занимати ся трансляторском роботом. В остатнім десятьолітю довершыл своі величезны труды перекладаня на лемківскій, ци радше лемківщыня, адаптуваня до сучасной языковой нормы, знаменитых творів лемківской класикы – Петра Поляньского і Владиміра Хыляка.

Read more

Др. габ. Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР: Ювілейніст проти «вісляного» тырваня (1/2)

(Петрови Мурянці, нар. 10. 8. 1947)

Сут ріжны жытя, долі, місиі, таланты і інче, што рішат, же чловеча дорога на тым світі ма такє або інче значыня для того што было, єст і буде. Чловече стремліня до вічности все вязало ся з уявом, же присутніст в памяти жыючых, то жытя тых, котрых серед них уж неє. Ленія памяти веде ся в натуральний спосіб кровным наступством поколінь (спарадиґмуваний іщы біблийныма текстами), але довершат ся тіж в симвoлічний спосіб, коли памят о дакым стає ся власністю і вартістю цілой уявной спільноты, творит для нєй взоры (тіж антивзоры) і дороговказы. Такы жытя увічнят істория або збірна памят, выберат з них важны для зрозумліня явиск і задач даного часу факты, творит потрібны леґенды. Прото сут то жытя, а радше символічны, ци надреальны жытя важны, найважнійшы, якы в гідній мірі не належат уж даному чловекови, але цілій спільноті. Мусят мати такы елементы, якым спільнота надає значыня і ся з нима ідентыфікує.

Read more

Шкурла, Миколай

Публікації

  • Odsúdení do raja: Neuveriteľné príbehy na ceste za šťastím (2004)

Публіцістічна робота:

Соціалістична Батьківшина (1958), Будівник комунізму (1962-63), Радянська Волинь (1962-63), Молодь України (1963), Огонек (1964), Нове життя (1964-75), Тон (1968-72), Дружно вперед (1964-68), Піонерська газета (1967), Podduklianske noviny (1968-74), Dukla (1974-2001), Východoslovenské noviny (1986-95), Kontakty Tesla (1984), Smena (1985), Roľnícke noviny (1988), Slovenka (1988), Naše slovo (1985), Týždenník aktualít (1983-87), Pravda (1982-84), Priateľ ZSSR (1981-84), Svet socializmu (1976-85), Život (1984-86), Вільна Україна (1967), Rudé právo (1986-87), Slovenský rozhlas – redaktor (1964-68), Slovenský rozhlas – národnostné etnické vysielanie (1980-84), Ukrajinský rozhlas (1981), Televízia Praha (1985), Lúč (1990-95), Народны новинкы (1992), ІнфоРусин (2001), Русский ВЕСТНИК (2006), Русиньскых народный календарь (2002), Plus 7 dní (2003), Úsvit (2003).


Жывотопис

Миколай Шкурла ся народив 5.1.1938 в селї Ладомирова, окрес Свідник. Кідь мав

вісем років, быв другаком на закладній школї і ёго родичі увірили, же ix чекать дашто красне в далекім ЗССР. Занедвого сідїв в накладнім ваґонї і смеровав до цїля з назвов Сенкевічовка.

Русины на Словеньску ся стали жертвов великого кламства, увірили, же ім буде на Українї лїпше. Русины увірили пропаґандї о райскім жывотї в ЗССР, на Україну тогды пішло веце як 100-тісяч Русинів-Лемків, к Балтіцькому мору веце як 250-тісяч людей. Року 1947 ся року 1947 ся по штатній аґітації стяговали на Україну Русины з окресів Пряшів, Стара Любовня, Бардїёв, Свідник, Стропков, Гуменне, Меджілабірцї, Снина, Спішска Нова Вес, Левоча – а і родина Шкурловых. Лакала іх ровна, уродна земля Україны, но не знали, яка буде реаліта.

На станїцї в Сенкевічовкі чекали довгы два тыжднї в доджі і в зиме. Чім дале до Україны їх віз влак, тым веце были депрімованы з того, што видїли: выпалене і зничены села і міста, розбіты мосты, дорогы…

В цїлї їх не чекало ніч лїпше, але было треба собі звыкнути на тяжкый жывот. За хлїбом было трба іти пішо або стопом на корбі авта выше 30 кілометрів до міста, де было треба на нёго чекати десять аж дванадцять годин. Школарї вставали за тмы і в двадцятьступнёвых морозох ходили до школы пішо і пять кілометрів.

Молоды і слободны хлопцї ся не могли змірити із тыма планыма подмінками. Нашли ся одважны, котры хотїли нелеґално перейти через гранїцї – векшынов ся то не подарило, лапили їх совєтьскы гранiчары і скінчіли в ґулаґох.

В другій половинї 50-тых років минулого стороча зміцнила актівіта за навертаня одстягованых до Чехословакії. Не было то легке, было треба выписати многы документы, писати жадости… і наконець одход до ЧСР было можне замітнути без причіны. О пару місяців родинї Шкурловых додали і третє одмітнутя, поміг їм аж окресный прокуратор в містї Торчин. Написали ліст прямо Нікітові Хрущовови до Москвы і так аж по пару місяцох могли родиче і брат Янко одыйти до Чехословакії.

Миколай Шкурла, будучій русиньскый дїятель і писатель, выходив закладну і середню школу, нескорче скінчів загально-освітну школу на Українї. По повинній воєньскій службі быв рядителём окресного Дому културы на Волинї. Грав в театралных суборох, учінковав в концертных выступлїнях і писав до тлачі і до розгласу. Вєдно з братом Мішком зістали во Волиньску і могли одийти аж о вісем місяців нескорше по родiчoх. На Словеньско дошли аж 6. септембра 1963. О пару десяток років нескорше Миколай Шкурла описав скушености і жывот одстягованых в книжцї Odsúdení do raja (Svidník, 2004). Окрім того быв Миколай Шкурла журналістом, писав і рихтовав справы, чланкы, інтервю, фейтоны, черты, новелы і різны репортажы, коментарї або задуманя. Автор довгорічно посилав свої тексты до різных новінок і часописів, в 60-тых роках быв редактором Словеньского розгласу і нескорше были ёго тексты публікованы тыж в Народных новинках, Інфо Русинї ці в Русиньскім народнім календарю.


Оцінїня

Шандалова, Людміла

Публікації

  • Ани бы сьте не вірили (2018)
  • Подьте, дїти, што вам повім… (2013, 2. выд. 2014)
  • Червеный берег (2016)

Театралны гры


Жывотопис

      Людміла Шандалова ся народила 21. фебруара 1964 в селї Залїсся на Українї своїм русиньскым родічам як друга дїтина, позад брата. В року 1966   ся зо своёв родинов вернула до рідного краю – до Свідника в бывшім Чеськословеньску, одкы єй родічі, як много іншых Русинів по войнї в роцї 1947 оптовали на Україну за лїпшым жывотом.
У Свiднику наступила до основной школы, а потім ся ту учіла ай на середнїй школї – гімназії, яку скінчіла в роцї 1982. Наслїдно продовжовала штудовати економію на Высокій школї польногосподарьскій в Нїтрї. В роцї 1986 єй закінчіла і здобыла тітул інжінїрь економії.
У функції економ робила довгы рокы на польногосподарьскім дружстві в Дуплинї, пізнїше єй економічны службы вывжывали ставебны і іншы фірмы. Од року 1997 дає економічны службы і фінанчне порадництво як подникателька. Є выдата, мать трёх сынів.
Іщі в часї середнёшкольскых штудій писала до школьскых новинок і была членков редакчной рады. По роках ся вернула к писаню, жебы свої емоції і сны выповіла дїтём, родинї, знамым, але ай незнамым, котры проявлять інтерес о єй творы.
Людміла Шандалова любила книжкы од дїтинства. В них находила оддых, забаву і жывотны правды, прожывала з героями їх судьбу, посередництвом книжок вникала до світа фантазії і снів. Може десь там ся народив і єй сон: стати ся нелем пасівнов приїмательков умелецького тексту, але ай сама творити.
Минуло од того часу много років. Кідь є сон міцный, він почекать на свій час… Тот час про Людмілу настав десь в роцї 2010, коли під впливом розлічных факторів і несподївань дістала ся ближе ку вопросу русинства і процесу оброджіня русиньской народностной меншыны, з можностями єй далшого розвитку в рамках Словеньска. Пробуджены емоціі ку свому родному – к материньскому языку ю наштартовали ку тому, же написала першый стих по русиньскы: Карпаты, Карпаты... За короткый час (в роцї 2011) ініціовала заложіня обчаньского здружіня тота аґентура, якого ся стала директорков. Головным цїлём здружіня є підпора русиньской народностной меншыны, захованя і розвиток єй културы, традіцій… В року 2011, перед списованём жытелїв тота аґентура зробила музику к поезії Людмілы Шандаловой і выдала ЦД із співанков Карпаты, Карпаты… ЦД шырила міджі Русинами з цїлём пробуджати їх самоусвідомлїня і привести їх к тому, абы ся офіціално голосили ід своїй народности. Поступнї пробовала дале писати в русиньскім языку. На самый перед ся хотїла приговорити найменшым – дїтём. Глядала можности і темы, якы бы малого чітателя ословили. Выслїдок на себе не дав довго чекати. В роцї 2013 єй вышла перша збірка поезіі про дїти під назвов Подьте, дїти, што вам повім…, котра є інтересна окрім іншого ай тым, же є писана двома ґрафічныма сістемами: азбуков і латинков.
В року 2014 была книжка про успіх міджі чітателями выдана другыраз. Єй стишкы дїти реґуларно декламують при різных нагодах, на декламаторьскых конкурзах, міджііншым і на конкурзї Духновічів Пряшів. Од року 2013, одколи зачали у Свіднику орґанізовати Русиньскый фестівал, Людміла Шандалова ся анґажує і ту – в области роботы з дітми, а в рамках фестівалу їм представює свої творы. На першым річнику фестівалу была зорґанізована бісїда ку приправлёваній книжцї:  Подьте, дїти, што вам повім, в далшых двох річниках фестівалу ся авторка пустила до написаня сценарїв дітьскых пєс: Приповідка з лїса а Wі-фінтена принцезна, якы были наштудованы школярами Основной умелецькой школы у Свіднику і представлены дїтьскій публіцї.
Авторка не перестала писати про дїти. В сучасности єй реґуларно – раз до місяця выходжають стишкы про дїти з набоженьсков тематіков. Вна сама їм говорить – малы молитвы. Надрукованы суть в православнім молодежнім часописї Iстина. Окрім іншого, пише і тексты співанок, поезію і прозу про дорослых, в роцї 2016 выдала книжку Червеный берег. В роцї 2020 планує выдати книжку духовной поезії про дїти: Напю ся зо студенкы.

Кветослава Копорова.

 


Оцінїня

Цїна А. Павловіча за оріґіналный прозовый або поетічный твір в русиньскім языку:

  • 2017 – за прозу Червеный берег

Літературный конкурз Марії Мальцовской:

  • 1. місто (2019)
  • 2. місто (2018)
  • 3. місто: (2017)
  • 2. місто: (2016)
1 2 3 4